Lake Tuz (Tuz Golu), Turkey, Asia
First  Previous      Next  Last 
  Back to Thumbnails   Image 29 of 30